Privacyverklaring Yellowinq Creative
1.Verwerking persoonsgegevens
Yellowinq Creative kan persoonsgegevens van u verwerken. Dit kan komen doordat u gebruik maakt van diensten die Yellowinq Creative aanbiedt en/of  u cookies accepteert op de website van Yellowinq Creative. Yellowinq creative kan de volgende persoonsgegevens verwerken: Voor- en achternaam / adresgegevens / telefoonnummer /  e-mailadres /  IP-adres.
2.Waar worden deze gegevens voor gebruikt?
Yellowinq Creative gebruikt deze gegevens voor zowel telefonisch als mail contact, én om het kunnen uitvoeren van de door Yellowinq Creative geleverde diensten en de daarbij horende financiële en juridische afhandelingen. Persoonsgegevens worden ook verwerk bij wettelijke verplichtingen zoals belastingaangifte.
3.Verstrekken van gegevens aan derde & het bewaren van gegevens.
Persoonsgegevens worden alleen gedeeld met derde op het moment dat dit een verplichte en wettelijke grondslag heeft. Indien er geen sprake is van een overeenkomst worden gegevens niet langer dan 12 maanden bewaard.
4. Website bezoekers analyse
De website van Yellowinq Creative houdt bezoekersgegevens bij. Onder deze gegevens vallen het tijdstip van bezoek, het IP-adres en gegevens die de desbetreffende browser die u gebruikt verstuurd / opvraagt in data. Met deze gegevens kunnen bezoekersaantallen en geografische gegevens worden geanalyseerd. Het doel van deze gegevens is inzicht krijgen van de bezoekersaantallen. Voor deze analyse wordt gebruik gemaakt van Google Analytics, die de gegevens zo veel mogelijk anoniem verstrekt. Via deze link kunt u meer vinden over het privacy beleid van Google Analytics: https://policies.google.com/privacy
5. Beveiliging website & Persoonsgegevens bescherming.
Discretie staat hoog in het vaandel bij Yellowinq Creative en gegevens zullen altijd discreet behandeld worden, daarnaast is de verbinding van deze website beveiligd. Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met Yellowinq Creative.

Back to Top